BÀI TẬPhường HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP. LỊCH, CẤPhường PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁPhường ĐỒNG BỘ,... CÓ LỜI GIẢI) 21 1,312 3


Bạn đang xem: Bài tập hệ điều hành có lời giải

./ Xét tập hợp các tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho thấy kết quả điều phối theo những kế hoạch •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên không độc quyền•tính thời hạn đợi chờ cho từng tiến trình với thời hạn hóng trung bình trong các chiến lược bên trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập đúng theo những quá trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Độ ưu tiên Phường 1 0 10 3 P 2 1 1 1 Phường 3 2.5 2 3 Phường. 4 3 1 4 Phường 5 4.5 5 2 Hãy cho thấy thêm kết quả điều păn năn theo các kế hoạch • FCFS • SJF • Round Robin cùng với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên không độc quyền • tính thời gian đợi cho từng quy trình với thời hạn đợi vừa phải trong các chiến lược trên. Giải a./ FCFS Phường 1 P 2 Phường 3 P 4 P. 5 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 Phường 2 : 10 – 1 = 9 Phường 3 : 11 – 2.5 = 8.5 Phường 4 : 13 – 3 = 10 Phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF Phường. 1 P. 2 P 4 P 3 Phường. 5 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 P 2 : 10 – 1 = 9 Phường. 3 : 12 – 2.5 = 9.5 Phường. 4 : 11 – 3 = 8 P.. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ Thời gian chờ vừa phải = 37 7.45 5 = ⇒ Thời gian chờ trung bình = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 P 1 P 2 Phường 3 Phường 4 P 5 0 10 11 13 14 19 Phường 1 P 2 Phường 3 P. 4 Phường 5 c./ Round Robin P 1 P 2 P 1 P 3 Phường. 4 P. 5 P. 1 P 5 Phường 1 P.. 5 P.. 1 Thời gian chờ: P 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 Phường 2 : 2 – 1 = 1 P. 3 : 5 – 2.5 = 2.5 Phường 4 : 7 – 3 = 4 Phường 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền P 1 P 2 Phường 5 P 3 P 4 Thời gian chờ: P 1 : 0 P 2 : 10 – 9 = 1 P 3 : 16 – 2.5 = 13.5 Phường 4 : 18 – 3 = 5 P. 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền Phường 1 P 2 Phường 1 Phường 5 Phường 3 Phường 1 Phường 4 Thời gian chờ: Phường 1 : 1 + 7 = 8 Phường 2 : 0 Phường 3 : 9.5 – 2.5 = 7 Phường 4 : 18 – 3 = 15 Phường 5 : 0 2./ Cho những tiến trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU P 1 0 8 P.. 2 0.4 4 Phường 3 1 1 Hãy cho biết thêm các kết quả điều pân hận kế hoạch FCFS cùng SJF với thời hạn ngóng của từng kế hoạch 19 P 1 Phường. 2 Phường 3 P. 4 P. 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ Thời gian đợi trung bình = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 P 1 P.. 2 P 3 P. 4 P 5 ⇒ Thời gian chờ mức độ vừa phải 44 8.8 5 = = ⇒ Thời gian đợi vừa đủ 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 Phường. 1 P.. 2 Phường 3 Phường. 4 Phường 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS Phường 1 Phường 2 Phường 3 Thời gian đợi Phường 1 : 0 P.. 2 : 8 – 0.4 = 7.6 P. 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF P 1 Phường 3 Phường. 2 Phường. 1 : 0 P 2 : 9 – 0.4 = 8.6 P.. 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối hận những quá trình sau theo chiến lược điều păn năn độ ưu tiên độc quyền. Tiến trình Chiều dài CPU burst Thời điểm vào RL Độ ưu tiên P 1 2 0 2 Phường 2 5 1 3 Phường 3 3 2 1 Phường. 4 4 3 0 Tính thời hạn đợi cho từng các bước và thời hạn hóng mức độ vừa phải. Giải Phường 1 P. 3 Phường 4 Phường. 2 Thời gian chờ: Phường. 1 : 0 Phường 2 : 9 – 1 = 8 P 3 : 0 P. 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước tiến hành trước. - SJF các bước nào có chiều nhiều năm CPU burst nthêm thì tiến hành trước. P. 1 P 2 P 3 8 13 0 12 ⇒ Thời gian đợi vừa phải 18.6 6.2 3 = = Phường 1 P 2 P 3 8 13 0 9 ⇒ Thời gian đợi mức độ vừa phải 15.6 5.2 3 = = P.. 1 P 2 P 3 2 140 5 P.. 4 9 ⇒ Thời gian đợi vừa đủ 10 2.5 4 = = - RR mỗi các bước chỉ được tiến hành vào một thời gian q nhất quyết, những tiến trình thứu tự tiến hành luân chuyển vòng. - Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: có độ ưu tiên bé dại triển khai trước. - Điều pân hận ưu tiên không độc quyền: giống như trên tuy thế giả dụ vẫn thực hiện mà lại lộ diện các bước có độ ưu tiên nhỏ hơn nữa thì đề nghị dừng nhằm nhường nhịn mang đến các bước tê triển khai. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong mô hình cấp phát bộ nhớ liên tục, bao gồm năm phân mhình ảnh bộ nhớ lưu trữ theo máy tự với form size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử bao gồm 4 quá trình đã ngóng cấp phép bộ lưu trữ theo vật dụng tự P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng của những tiến trình bên trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phát bộ lưu trữ cho những tiến trình trên theo thuật tân oán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 chờ Best – fit Worst – fit P4 hóng 2./ (đề kiểm tra) Trong mô hình cấp phép cỗ nhới liên tục, bao gồm 5 phân mhình họa bộ lưu trữ với kích thước là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Giả sử có 4 các bước vẫn hóng cấp phép bộ lưu trữ theo đồ vật từ P1, P2, P3, P4. Kích thước khớp ứng các quy trình bên trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ lưu trữ cho các quá trình trên theo thuật toán thù First – fit và Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 đã hóng Best – fit Chụ ý: - First – fit :tìm vùng nhớ đầu tiên đủ lớn để cất quá trình - Best – fit: tìm vùng nhớ bé dại tuyệt nhất nhưng rất có thể cất tiến trình - Worst – fit:tra cứu vùng ghi nhớ lớn số 1 cấp cho đến tiến trình. 3./ Một các bước được nạp vào bộ nhớ theo mô hình phân trang với kích thước trang là 1024 byte. Bảng trang nhỏng sau: Hãy chuyển những shop xúc tích sau thành shop trang bị lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 hack 1024 = 497 f = 5 (phụ thuộc vào bảng trang bởi p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 hack 1024 = 177 f = 6 (phụ thuộc bảng trang vày p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một tiến trình được hấp thụ vào bộ nhớ lưu trữ theo mô hình phân trang với form size trang là 512byte. Bảng trang nhỏng sau: Hãy chuyển những xúc tiến xúc tích và ngắn gọn sau thành liên hệ vật lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 mod 512 = 177 f = 6 (phụ thuộc vào bảng trang bởi p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 thủ thuật 512 = 77 f = 3 (phụ thuộc vào bảng trang vày p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Crúc ý: Ta bao gồm những cách làm sau đây: P. = a div ps d = a thủ thuật ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p và bảng trang để tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy hỏi xuất bộ lưu trữ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 Giả sử bộ nhớ lưu trữ thứ lí tất cả 4 size trang. Minh họa hiệu quả trình sửa chữa trang với những thuật toán thù thay thế sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Crúc ý: - Thuật toán thù FIFO: Trong những trang đang ở trong bộ lưu trữ, lựa chọn trang chọn trang được nạp vào bộ nhớ lưu trữ trước nhất để thay thế sửa chữa. - Thuật toán OPT: Chọn trang vẫn lậu được áp dụng tuyệt nhất trong tương lai để sửa chữa thay thế. - Thuật toán thù LRU: Chọn trang lâu tuyệt nhất chưa được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được format bên dưới dạng FAT16 có gồm 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte, mang sử có bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 Thư mục cội bắt đầu trên cluster 0, trên cluster 0 và cluster 9 coi được các entry như sau: Hãy vẽ cây thỏng mục cùng cho biết thêm những số liệu cluster của từng file và thỏng mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thỏng mục: Các số hiệu cluster của từng file cùng tlỗi mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa có 17 cluster, size của từng cluster là 1024 byte. Giả sử 17 bộ phận đầu của bảng FAT có mức giá trị mang lại sinh hoạt bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 Và 3 entry đầu của Root Dir có giá trị sau: a) Cho biết những cluster tài liệu của thư mục music, tập tin autoxec.bat cùng vidu.txt b) Cho biết văn bản 17 bộ phận đầu bảng FAT và 3 entry đầu của Root dir giả dụ tập tin autoexec.bat với tiếp tế tập tin boot.ini gồm form size 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster Các số hiệu cluster của từng tệp tin với tlỗi mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 Bảng giá trị những entrhệt như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thcầu của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (vào ngoặc là kích thcầu mớc file): Một entry vào bảng thỏng mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương thơm án lưu trữ cây thư mục trên bằng cách: a./ Cho biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT.

Xem thêm: Mua Bán Kia Morning Van 2015, Van 2010 Full Option Đủ Màu, Kia Morning Van 2014 Full Option

b./ Cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe cộ của entry vào thỏng mục cội và tlỗi mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry trong thư mục nơi bắt đầu và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster kích thước Music D 11