Cẳm ứng từ đối với dây dẫn trực tiếp dài

Véc tơ cảm ứng từ

*
*
chạm màn hình trường đoản cú qua vòng dây tròn

Véc tơ chạm màn hình từ bỏ

*
*
Cảm ứng trường đoản cú qua cuộn dây tròn

Từ trường trong tâm ống dây là từ trường sóng ngắn phần lớn. Tại hầu như điểm trong thâm tâm ống dây véc-tơ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
=0; b>=0}" class="latex" /> thì ta luôn luôn tất cả
*
= 2\sqrta.b}" class="latex" />

Bất đẳng thức này còn được không ngừng mở rộng mang đến cha số ko âm a, b, c. Lúc kia ta có: Nếu thì ta có . 

*
=0; b>=0, c>=0}" class="latex" /> thì ta luôn bao gồm
*
= 3\sqrt<3>a.b.c}" class="latex" />

d.Cảm ứng trường đoản cú tổng vừa lòng triệt tiêu.

Cảm ứng từ bỏ tổng phù hợp tại một điểm triệt tiêu khi:

*
Bàn tay trái

Xác định lực từ bỏ chức năng lên một đoạn dây năng lượng điện.

-Áp dụng công thức tổng quát của định vẻ ngoài Ampe:

Lực từ bỏ tính năng lên bộ phận cái điện đặt vào sóng ngắn đa số, trên kia có cảm ứng trường đoản cú là :

*
*
*
*
*
*
*
0} " class="latex" /> với trái chiều Lúc . Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón mẫu doãi ra.