Mail Exchange 2016- Mục lục:Phần 2:Ở phần trước chúng ta đã xây cất thành công xuất sắc Active Directory với các hình thức không giống bên trên windows VPS 2012R2. Phần này chúng ta sẽ xây dựng khối hệ thống mail VPS để những nhân viên vào cty có thể gửi cùng nhấn mail.Bài lab này vẫn biểu đạt công việc setup Micosoft Exchange Server 2016. Đây là mô hình bài lab chúng ta vẫn thực hiện.

Bạn đang xem: Cấu hình mail server trên windows server 2016

Quý Khách sẽ xem: Cấu hình mail VPS trên windows VPS 2016


*

Domain ControllerOperating SystemWindows Server 2012 R2
Forest Functional LevelWindows Server 2012 R2
Domain Functional LevelWindows Server 2012 R2
Exchange Server 2016Operating SystemWindows Server 2012 R2
Installed RoleMailbox Role
ComponentOperating System
Mailbox & Edge Server RoleWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or DatacenterWindows Server vNextManagement ToolsWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or Datacenter64-bit edition of Windows 8.1
1 Chuẩn bị Active sầu Directory nhằm thiết lập Exchange năm 2016
- Để setup bất cứ version Exchange Server anof bọn họ phần lớn đề nghị chuẩn bị trên môi trường xung quanh Active sầu Directory để đặt Exchange Server.- Trước Lúc cấu hình thay đổi trên Active Directory bọn họ bắt buộc Backup Active sầu Directory trước. Mình sẽ snapshot hệ thống Active sầu Directory.
*

*

- Kiểm tra timezone với NTP bên trên Active Directory đảm bảo thời gian trên VPS Active Directory chạy đúng đắn.
*

*

- Download và thiết đặt Microsoft .Net Framework 4.5. - Mnghỉ ngơi Windows PowerShell nhằm thiết lập “Remote Tools Administration Pack”.Install-WindowsFeature RSAT-ADDS
- Sử dụng Windows PowerShell với truy cập vào thư mục setup Exchange nhằm thiết lập một số trong những trải nghiệm khi cài Exchange.

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Samsung S6 Edge Đơn Giản Nhất, Cách Chụp Màn Hình Samsung S6, Galaxy S6 Edge


- Chạy những lệnh sau để thực hiện Schema Admins group với Enterprise Admins group.- Extend Active sầu Directory Schema:Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Prepare Active sầu DirectorySetup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Theo Microsoft thì tránh việc cài đặt Mail Exchange năm nhâm thìn trên Domain Controller mà lại đề xuất cài đặt đặt trên một hệ thống member domain name. Cấu hình DNS suffix và join tên miền cho VPS thiết lập exchange này.
- Cài đặt các nhân tố của Windows để setup Exchange năm 2016.Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WXiaoMI, Windows-Identity-Foundation
- Download với sở hữu thêm các nhân tài không giống.http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=518380http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269