- Đếm coi gồm bao nhiêu chữ số ở trong phần thập phân của số phân chia thì đưa vết phẩy ở số bị phân tách thanh lịch mặt buộc phải bấy nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

- Bỏ vệt phẩy làm việc số phân chia rồi triển khai phnghiền phân chia nlỗi phân chia mang đến số thoải mái và tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi có tác dụng như sau:

*

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta đặt tính rồi làm nhỏng sau:

*

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Chụ ý: Khi chuyển dấu phẩy thanh lịch bắt buộc nhưng mà cảm thấy không được chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì cấp dưỡng kia bấy nhiêu chữ số (0).


2. Chia một số trong những thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01)

Cách giải

*

Quy tắc: Muốn nắn phân tách một vài thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó thứu tự thanh lịch bên buộc phải một, nhì, bố, … chữ số.


Nhận xét: khi chia một trong những thập phân đến (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta được hiệu quả bằng cùng với bài toán nhân số thập phân đó cùng với (10;,,100;,,1000;...).

Xem thêm: Nguyên Lý Làm Việc Của Điều Hòa, Những Kiến Thức Cơ Bản Nên, Nguyên Lý Cơ Chế Làm Lạnh Của Máy Lạnh (Điều Hòa)

Ví dụ: Tính nhẩm:

(eginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad & d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(eginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).


Mục lục - Toán thù 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Bài 1: Ôn tập định nghĩa phân số. Tính chất cơ bạn dạng của phân số
Bài 2: Ôn tập: So sánh nhị phân số
Bài 3: Ôn tâp: So sánh phân số (tiếp)
Bài 4: Phân số thập phân
Bài 5: Ôn tập: Phép cùng và phnghiền trừ nhị phân số
Bài 6: Ôn tập: Phnghiền nhân và phxay chia hai phân số
Bài 7: Hỗn số
Bài 8: Hỗn số (tiếp)
Bài 9: Ôn tập về giải toán thù
Bài 10: Ôn tập cùng bổ sung cập nhật về giải tân oán
Bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm
Bài 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng
Bài 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
Bài 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S
CHƯƠNG 2: SỐ THẬPhường PHÂN. CÁC PHÉPhường TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
Bài 1: Khái niệm số thập phân
Bài 2: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 3: Số thập phân đều nhau. So sánh hai số thập phân
Bài 4: Viết các số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân
Bài 5: Viết các số đo khối lượng bên dưới dạng số thập phân
Bài 6: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 7: Phép cộng số thập phân. Tổng những số thập phân
Bài 8: Phnghiền trừ hai số thập phân
Bài 9: Nhân một trong những thập phân với một trong những tự nhiên và thoải mái
Bài 10: Nhân một số thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...
Bài 11: Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
Bài 12: Chia một vài thập phân mang đến một vài thoải mái và tự nhiên
Bài 13: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
Bài 14: Chia một số thoải mái và tự nhiên mang lại một số trong những thoải mái và tự nhiên cơ mà thương kiếm được là một số thập phân
Bài 15: Chia một số tự nhiên mang lại một trong những thập phân
Bài 16: Chia một trong những thập phân đến một trong những thập phân
Bài 17: Tỉ số xác suất. Các phnghiền tính cùng với tỉ số tỷ lệ
Bài 18: Giải tân oán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số Tỷ Lệ của nhì số
Bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị Tỷ Lệ của một số trong những
Bài 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một trong những lúc biết giá trị phần trăm của số kia
Bài 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan cho mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
Bài 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
Bài 2: Hình thang. Diện tích hình thang
Bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
Bài 4: Diện tích hình trụ
Bài 5: Luyện tập về diện tích các hình
Bài 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập pmùi hương
Bài 7: Diện tích bao phủ và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 8: Diện tích bao bọc và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương thơm
Bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối hận. Mét khối hận
Bài 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 11: Thể tích hình lập phương thơm
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
Bài 1: Bảng đơn vị đo thời hạn
Bài 2: Cộng số đo thời hạn
Bài 3: Trừ số đo thời gian
Bài 4: Nhân số đo thời gian với một số
Bài 5: Chia số đo thời gian đến một số
Bài 6: Vận tốc
Bài 7: Quãng con đường
Bài 8: Thời gian
Bài 9: Hai trang bị chuyển động ngược chiều
Bài 10: Hai trang bị vận động cùng chiều
Bài 11: Chuyển cồn bên trên dòng nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
Bài 1: Ôn tập về đo độ nhiều năm cùng đo cân nặng
Bài 2: Ôn tập về đo diện tích cùng đo thể tích
Bài 3: Ôn tập về số đo thời gian
Bài 4: Ôn tập về phxay cùng
Bài 5: Ôn tập về phép trừ
Bài 6: Ôn tập về phép nhân
Bài 7: Ôn tập về phnghiền phân tách
Bài 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích S một số trong những hình
Bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích S, thể tích một số hình
*

*

Học toán thù trực con đường, tìm kiếm kiếm tư liệu toán thù với share kiến thức tân oán học tập.