Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán thù lớp 4 gồm đáp án bỏ ra tiết giành riêng cho học sinch lớp 4 ôn thi HK2 năm học 2020-2021.

Để chuẩn bị đến kỳ thi, kiểm tra HK2 môn Toán 4 cuối năm học 20trăng tròn – 2021, Gia sư Tiến Bộ phân tách sẻ với thầy cô giáo, phụ huynh học sinch một số đề thi thử HK2 Tân oán 4.

Đề thi HK2 số 1 – Tân oán lớp 4

*

*

Đáp án đề thi HK2 số 1 – Toán thù lớp 4

*

Đề thi HK2 số 2 – Tân oán lớp 4

*

*

*

Đáp án đề thi HK2 số 2 – Toán lớp 4

*

*

Đề thi HK2 số 3 – Toán lớp 4

*

*

Đáp án đề thi HK2 số 3 – Tân oán lớp 4

*