Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 20trăng tròn - 2021 là đề thi định kì cuối học kì 1 tất cả đáp án chuẩn chỉnh theo những mức độ Thông tư 22 cụ thể hẳn nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng núm kiến thức, chuẩn bị cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học sinh. Sau phía trên mời các thầy cô cùng những em xem thêm.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Toán học kì 1 đang rất được sở hữu nhiều: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn chi phí

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự khối lượng là 37 kg, 41 kg, 45kg, với 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ đọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD song song với BC

D. AB tuy nhiên tuy vậy cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách hết đến 2; 3 với 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm diện tích bởi 4080 cm², chiều rộng lớn bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 228m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phxay trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi lời giải đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phnghiền tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị thì kia chính là hiệu. Theo đề bài số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phxay trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm bốn mươi tía triệu ko nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3trăng tròn 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào địa điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......mét vuông.........cmét vuông ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu nào đúng ghi Đ câu như thế nào không nên ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn có 192 học sinh chia làm những team, từng đội có 8 học sinh. Kân hận lớp Năm gồm 207 học viên chia thành các đội, từng nhóm gồm 9 học viên. Hỏi cả hai khối bao gồm tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minh tất cả tổng cộng 64 viên bi, hiểu được trường hợp Dũng mang lại Minch 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20đôi mươi x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 3đôi mươi 675 401: tía trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tứ trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song tuy vậy với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh tự đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số đội của học sinh kân hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học sinh khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của cả nhì kăn năn lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minc 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ đều bằng nhau bắt buộc số bi của Dũng nhiều hơn nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minc tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 20đôi mươi x (45 + 54 + 1)

= 20đôi mươi x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn với đánh dấu kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số như thế nào trong số số tiếp sau đây có chữ số 8 biểu lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số như thế nào chia hết cho 2 tuy thế không chia không còn đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào nơi chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tội phạm, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vậy kỉ với 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 centimet, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe bao gồm 5 xe pháo to, mỗi xe cộ chnghỉ ngơi 27 tạ gạo với tất cả 4 xe nhỏ, từng xe pháo chsinh sống 18 tạ gạo. Hỏi vừa phải mỗi xe cộ chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài bác 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn Hcông nhân là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cmét vuông (0,25 điểm)


- Lưu ý: HS rất có thể giải bí quyết khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe xe hơi chsinh hoạt được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe pháo nhỏ chnghỉ ngơi được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình mỗi xe cộ chsinh hoạt được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhì bà con cháu hiện nay là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu bây giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà bây giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học tập kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết quả của phxay nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số thích hợp điền vào nơi chnóng là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp để viết vào khu vực chấm 9mét vuông 5dm2 =…. dmét vuông là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dmét vuông 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một shop phân phối vải, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi vừa phải mỗi ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải? (Biết hàng tuần có 7 ngày với shop phân phối vải vóc suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu cấp chiều rộng lớn lên gấp đôi cùng chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích mảnh đất nền bắt đầu là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc bán vào 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày bán trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán tốt số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành cho HS tương đối, giỏi; chấm linh động theo giải pháp làm cho bài xích của HS. khích lệ sự sáng chế lúc có tác dụng bài bác.

Xem thêm: Giá Xe Land Cruiser V8 2016, Đánh Giá Xe Toyota Land Cruiser 2016

Nếu vội vàng chiều rộng lớn lên gấp đôi cùng chiều dài lên 3 lần thì diện tích vội lên tần số là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 mới nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học kì 1

Hình như các chúng ta cũng có thể theo dõi cụ thể đề thi những môn học kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài xích tập SGK Tân oán 4 cùng SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời những em thuộc các thầy cô tìm hiểu thêm, update đề thi, bài xích tập tiên tiến nhất bên trên phamnhantutien.vn.