Tiếp theo seri bài viết về PowerPoint, vào bài viết tiếp sau đây Quản trị mạng sẽ gửi cho bạn đọc cỗ thắc mắc trắc nghiệm luân phiên quanh chủ thể này, mong muốn cùng với phần đông thắc mắc này sẽ giúp đỡ chúng ta bao gồm thêm các kỹ năng và kiến thức bắt đầu.

Bạn đang xem: Để trình diễn một slide trong powerpoint ta bấm

Câu 1. Để dứt việc diễn giả trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím 10 B. Phím ESC C. Phím Delete D. Phím Enter

Câu 2. Lúc vẫn thao tác cùng với PowerPoint, muốn trình diễn tư liệu được biên soạn thảo, ta thực hiện:

A. File - View Show B. Window - View Show C. Slide Show - View Show D. Tools - View Show

Câu 3. Lúc vẫn làm việc với PowerPoint, mong cấu hình thiết lập lại bố cục tổng quan (trình diễn về vnạp năng lượng bản, hình ảnh, biểu vật dụng,...) của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Layout... B. View - Slide Layout... C. Insert - Slide Layout... D. File - Slide Layout…


Câu 4. khi đang làm việc với PowerPoint, ao ước biến hóa kiến tạo của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Design... B. Tools - Slide Design... C. Insert - Slide Design... D. Slide Show – Slide Design…

Câu 5. khi sẽ làm việc với PowerPoint, để cyếu thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit - New Slide B. File - New Slide C. Slide Show - New Slide D. Insert - New Slide

Câu 6. Để biểu hiện một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5 B. Phím F3 C. Phím F1 D. Phím F10

Câu 7. khi đang làm việc với PowerPoint, ý muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

A. File - Delete Slide B. Edit - Delete Slide C. Tools - Delete Slide D. Slide Show – Delete Slide

Câu 8. khi vẫn làm việc cùng với PowerPoint, ước ao xóa khỏi cảm giác thể hiện, ta lựa chọn đối tượng người dùng cần xóa bỏ cảm giác với thực hiện:

A. Slide Show - Custom Animation, rồi lựa chọn Remove B. Slide Show - Custom Animation, rồi lựa chọn Delete C. Cả 2 câu những đúng. D. Cả 2 câu phần đa không nên.


Câu 9. lúc vẫn thao tác làm việc với PowerPoint, mong tùy chỉnh cấu hình cảm giác mang lại văn uống phiên bản, hình hình ảnh,... ta thực hiện:

A. Insert - Custom Animation, rồi lựa chọn Add Effect B. Format - Custom Animation, rồi chọn Add Effect C. View - Custom Animation, rồi lựa chọn Add Effect D. Slide Show - Custom Animation, rồi lựa chọn Add Effect

Câu 10. Lúc vẫn biểu đạt trong PowerPoint, ước ao hoàn thành phiên mô tả, ta thực hiện:

A. Nháy con chuột đề nghị, rồi lựa chọn Exit B. Nháy chuột buộc phải, rồi lựa chọn Return C. Nháy loài chuột buộc phải, rồi chọn End Show D. Nháy chuột bắt buộc, rồi chọn Screen

Đáp án:

1. B2. C3. A4. A5. D

6. A7. B8. A9.

Xem thêm: Phím Tắt Xoay Màn Hình Win 7, Xp, Tắt Chế Độ Xoay Màn Hình Laptop Win 7

D10. C

3,7 ★ 3