File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.isoLanguages: EnglishSHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C

DOWNLOAD 32 BIT: Google Drive One Drive sầu 1 One Drive sầu 2

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.isoLanguages: EnglishSHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

DOWNLOAD 64 BIT: Google Drive One Drive sầu 1 One Drive 2

2. Windows 7 Ultimate SP1

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.isoLanguages: EnglishSHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

DOWNLOAD 32 BIT: Google Drive One Drive sầu 1 One Drive sầu 2

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.isoLanguages: EnglishSHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

DOWNLOAD 64 BIT: Google Drive One Drive sầu 1 One Drive sầu 2

3. Windows 7 Professional SP1

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.isoLanguages: EnglishSHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

DOWNLOAD 32 BIT: Google Drive One Drive sầu 1 One Drive 2

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.isoLanguages: EnglishSHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58

DOWNLOAD 64 BIT: Google Drive One Drive 1 One Drive 2

4. Windows 7 Home Premium SP1

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.isoLanguages: EnglishSHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC

DOWNLOAD 32 BIT: Google Drive One Drive sầu 1 One Drive 2

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.isoLanguages: EnglishSHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9

DOWNLOAD 64 BIT: Google Drive One Drive 1 One Drive sầu 2

5. Windows 7 Home Basic SP1

File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470.isoLanguages: EnglishSHA1: 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719

DOWNLOAD: Google Drive One Drive 1 One Drive 2

6.


Bạn đang xem: Microsoft digitalriver mirror


Xem thêm: Giá Xe Wave Alpha 2019 Giá Bao Nhiêu ? Đánh Giá Thông Số Xe Chi Tiết Nhất

Windows 7 Starter SP1

File Name: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.isoLanguages: EnglishSHA1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209

DOWNLOAD: Google Drive sầu One Drive 1 One Drive 2

7. Windows 7 Thin PC

File Name: en_windows_thin_pc_x86_697681.isoLanguages: EnglishSHA1: CC181653C1BAAF85337CDA069E35D0D94F99CCA9