Theo sách sử khắc ghi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo công ty cõi Ta Bà. Ngài từng sống trên trái đất này và đang tạo nên ra Phật Giáo.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên ổn Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật 

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ ssinh sống chính : 27 Đường tiên phong hàng đầu, thành phố 5, P.. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh