Vâng, nói tới DLC BOOT thì bọn họ thường nghĩ về ngay lập tức mang lại tác giả Trần Duy Linh. Nếu chúng ta là một trong chuyên môn viên cố kỉnh hệ 8x, 9x thì bản thân tin Chắn chắn một điều đang là như vậy đúng không ạ