Trong gợi ý này, các bạn sẽ khám phá cách áp dụng mệnh đề ORDER BY vào SQL Server để thu xếp tập hiệu quả của một tróc nã vấn theo một hoặc những cột.

Bạn đang xem: Lệnh order by trong sql

Giới thiệu về mệnh đề ORDER BY trong SQL Server

Khi các bạn áp dụng câu lệnh SELECT để truy nã vấn dữ liệu từ 1 bảng, máy trường đoản cú những bản ghi vào tập kết quả ko được bảo đảm. Điều kia Có nghĩa là SQL Server rất có thể trả về một tập hiệu quả với cùng một thiết bị tự ko khẳng định.

Cách tuyệt nhất để chúng ta bảo đảm an toàn rằng các phiên bản ghi trong tập công dụng được thu xếp là sử dụng mệnh đề ORDER BY. Ví dụ dưới đây minch họa cú pháp mệnh đề ORDER BY :

SELECT select_listFROM table_nameORDER BY column_name | expression Trong cú pháp này:

Thứ nhất, chúng ta chỉ định và hướng dẫn một thương hiệu cột hoặc một biểu thức để thu xếp tập tác dụng của tróc nã vấn.

Nếu các bạn hướng đẫn các cột, tập hiệu quả được bố trí theo cột thứ nhất cùng kế tiếp tập kết quả được bố trí đó tiếp tục được sắp xếp theo cột sản phẩm công nghệ hai, v.v.

Các cột lộ diện vào mệnh đề ORDER BY yêu cầu mãi sau trong bảng được hướng dẫn và chỉ định vào mệnh đề FROM.

Thứ nhị, áp dụng ASC hoặc DESC nhằm hướng đẫn các quý hiếm vào cột được chỉ định và hướng dẫn sẽ tiến hành sắp xếp theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tăng mạnh hoặc sút dần dần.

ASC thu xếp tác dụng tự cực hiếm thấp độc nhất vô nhị cho quý hiếm cao nhất (tăng dần) trong những lúc DESC bố trí hiệu quả từ quý giá tối đa cho quý hiếm thấp tốt nhất (sút dần).

Nếu các bạn không chỉ định rõ ràng ASC hoặc DESC, SQL Server sử dụng ASC làm sản phẩm trường đoản cú sắp xếp khoác định. Ngoài ra, Squốc lộ Server coi NULL là quý hiếm phải chăng tuyệt nhất.

Lúc cách xử trí câu lệnh SELECT bao gồm mệnh đề ORDER BY, mệnh đề ORDER BY là mệnh đề được cách xử trí ở đầu cuối.

lấy một ví dụ về mệnh đề ORDER BY vào Squốc lộ Server

Chúng tôi đang áp dụng bảng customers trong cơ sở dữ liệu mẫu mã để minc họa thực hiện mệnh đề ORDER BY vào SQL Server.

*

Sắp xếp công dụng tăng ngày một nhiều theo một cột vào Squốc lộ Server

Câu lệnh sau bố trí list quý khách hàng theo thương hiệu theo lắp thêm từ tăng dần:

SELECT first_name, last_nameFROM sales.customersORDER BY first_name;Đây là kết quả:

*

Trong ví dụ này, do Shop chúng tôi không những định ASC hay DESC, mệnh đề ORDER BY đang thực hiện ASC theo mang định.

Sắp xếp hiệu quả giảm dần theo một cột trong Squốc lộ Server

Câu lệnh sau sắp xếp danh sách quý khách theo thương hiệu theo thiết bị trường đoản cú giảm dần dần.

SELECTfirstname,lastnameFROMsales.customersORDER BYfirst_name DESC;Đây là kết quả:

*

Trong ví dụ này, vì chưng chúng tôi đang chỉ định và hướng dẫn DESC cụ thể, mệnh đề ORDER BY vẫn thu xếp công dụng theo cột first_name theo máy từ bỏ giảm dần dần.

Sắp xếp kết quả tăng cao theo khá nhiều cột vào Squốc lộ Server

Câu lệnh tiếp sau đây trả về thương hiệu, họ với đô thị của người sử dụng. Nó sắp xếp list người sử dụng theo thành phố trước và tiếp đến theo tên.

SELECT thành phố, first_name, last_nameFROM sales.customersORDER BY thành phố, first_name;Đây là kết quả:

*

Trong ví dụ này, vày Shop chúng tôi không chỉ là định ASC hay DESC, mệnh đề ORDER BY sẽ sử dụng ASC theo khoác định.

Sắp xếp công dụng theo không ít cột có hình dáng thu xếp khác biệt trong Squốc lộ Server

Câu lệnh sau bố trí người sử dụng theo tỉnh thành theo lắp thêm từ bớt dần cùng sắp xếp theo tên theo sản phẩm công nghệ từ tăng cao.

SELECT đô thị, first_name, last_nameFROM sales.customersORDER BY đô thị DESC, first_name ASC;Đây là kết quả:

*

Sắp xếp tác dụng theo cột không được trả về vào Squốc lộ Server

Có thể thu xếp công dụng theo một cột không lộ diện trong danh sách hiệu quả trả về. Ví dụ: câu lệnh sau thu xếp người tiêu dùng theo tâm lý mặc dù cột state không mở ra vào list kết quả trả về.

SELECT đô thị, first_name, last_nameFROM sales.customersORDER BY state;Đây là kết quả:

*

Lưu ý rằng cột state đề nghị gồm vào bảng customers. Nếu không, các bạn sẽ gồm một truy vấn chưa hợp lệ.

Sắp xếp tác dụng theo một biểu thức trong Squốc lộ Server

Hàm LEN() trả về số ký kết trường đoản cú của một chuỗi. Câu lệnh sau thực hiện hàm LEN() trong mệnh đề ORDER BY để mang list người sử dụng được sắp xếp theo độ dài của tên.

SELECT first_name, last_nameFROM sales.customersORDER BY LEN(first_name) DESC;Đây là kết quả:

*

Sắp xếp theo địa điểm của cột vào SQL Server

SQL Server chất nhận được bạn thu xếp tập công dụng dựa trên vị trí của những cột lộ diện vào danh sách kết quả trả về.

Câu lệnh sau sắp xếp quý khách hàng theo tên và bọn họ. Nhưng cụ vì chưng hướng dẫn và chỉ định rõ ràng những thương hiệu cột, nó thực hiện những vị trí của các cột:

SELECT first_name, last_nameFROM sales.customersORDER BY 1, 2;Trong ví dụ này, 1 tức là cột first_name và 2 tức là cột last_name.

Sử dụng vị trí của những cột trong mệnh đề ORDER BY được coi là thực hành thực tế lập trình xấu do một vài ba lý do.

Thứ nhất, những cột trong bảng không tồn tại địa chỉ với rất cần phải tmê mẩn chiếu theo thương hiệu.Thứ nhị, khi chúng ta sửa thay đổi danh sách tác dụng trả về, bạn cũng có thể quên thực hiện những chuyển đổi tương xứng trong mệnh đề ORDER BY.

Do đó, cách tốt nhất có thể là luôn chỉ định và hướng dẫn cụ thể những tên cột trongmệnh đề ORDER BY.

Trong lí giải này, các bạn sẽ học cách sử dụng mệnh đề ORDER BY vào SQL Server để sắp xếp tập kết quả theo các cột theo lắp thêm từ bỏ tăng cao hoặc bớt dần.

Xem thêm: Mua Bán Xe Mitsubishi Pajero Sport 2012 Giá Rẻ Toàn Quốc, Đánh Giá Xe Mitsubishi Pajero Sport 2012


Nếu phamnhantutien.vn có ích cùng giúp đỡ bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian thao tác làm việc

quý khách rất có thể sung sướng chuyển phamnhantutien.vn vào whitedanh sách của trình ngăn quảng bá ❤️ để cung ứng Shop chúng tôi trong câu hỏi trả tiền cho hình thức lưu trữ web để duy trì hoạt động vui chơi của website.