I. LNH TH QUC GIA

Lnh th quc giaVng tVng ncVng triVng lng tThuc ch quyn ca mt quc giaA-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia 1. khi nyên ổn a. nh ngha

Ch quyn:Ch quyn hon ton tuyt i.Ch quyn hon ton y .A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia1. lúc nim

Ch quyn hon ton tuyt i ca quc gia i vi lnh th l vic quc gia l ch th duy nht c ton quyn quyt nh mt vn g lin quan tiền n lnh th ca mnh, khng mt ch th no khc c quyn can thip giỏi xm phm ch quyn ny.

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia1. lúc nim

Ch quyn hon ton y l ch quyn ca quc gia i vi mt vng lnh th nht nh, trong , thm quyn ca quc gia b hn ch phn no vì chưng vic thc hin quyn ca cc quc gia khc trn vng lnh th .A-NHNG nước ta CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia1. Lúc nim

Lnh th quc gia l c s vt cht cn thit cho s ra i, tn ti v pht trin ca quc gia - ch th ca Lut quc t.Lnh th quc gia xc nh mt khng gian quyn lc ca quc gia i vi mt cng ng dn c n nh.

Bạn đang xem: Bai giang ltbg

A-NHNG đất nước hình chữ S CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia1. lúc nimb. ngha

A-NHNG cả nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giaLnh th quc gia c 4 b phn t nhin cu thnh:

A-NHNG nước ta CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giaa.Vng tVng bao gm ton b t lin v cc hi o ca quc gia. (Bao gm c o gn b v o xa b).

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giaa.Vng tTrng hp quc gia qun o nh Indonesia, Philippin th vng t ca quc gia l tp hp cc o thuc ch quyn ca quc gia .

Thuyt lnh th k cn (Res nullius): khi mt quc gia c ch quyn trn mt lnh th, quc gia cng s c ch quyn trn nhng vng lnh th v ch k cn nhng quc gia c ng bin gii gip vi Bc Cc s c ch quyn i vi mt b phn ca Bc cc l hnh r qut m tm l nh Bc cc v y chnh l lnh th ca quc gia

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia 2. Cc b phn lnh th quc gia a.Vng t

A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giaa.Vng tTrng hp Lnh th kn, lnh th hi ngoi.Le-x-th nm gn vào lng Nam Phio Falkland Is Stanley gn cc Nam ca chu M l lnh th ca nc Anh.French Guiana thuc Php nm pha Bc Brazil

A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giaa.Vng tVng t l quan liêu trng nht, l ni ch yu quc gia thc hin ch quyn ca mnh.L ni xut pht ca ch quyn quc gia i vi vng nc, vng tri v vng lng t. Tnh cht ch quyn: Vng t thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca quc gia.

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giab.Vng ncVng nc l ton b phn nc nm trộn vào ng bin gii quc gia.

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giab.Vng ncVng nc ni a

Vng nc ni thu

Vng nc bin gii

Vng nc lnh hi

Ch quyn hon ton tuyt iCh quyn hon ton y

Vng nc ni a

Vng nc bin gii

Vng nc ni thu

A-NHNG nước ta CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giab.Vng ncVng nc lnh hi : iu 17 Cng c 1982 v Lut Bin quy nh tu thuyn nc ngoi c quyn qua li v hi trn lnh hi ca quc gia ven bin =>Quc gia c ch quyn hon ton v y i vi vng nc lnh hi ca mnh.

A-NHNG nước ta CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giac.Vng triVng tri l khong khng gian bao trm trn vng t v vng nc.Vng tri thuc ch quyn hon ton, tuyt i v ring bit ca quc gia Hin nay, cao ca vng tri l bao nhiu Lut quc t khng quy nh. Cc nc da trn trnh khoa hc k thut hng khng t xc nh ly cao vng tri ca mnh.

A-NHNG toàn nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giad.Vng lng tL ton b phn nm trộn di vng t v vng nc ca quc gia. Lut quc t thân phụ quy nh su ca lng t. V nguyn tc, cc nc mc nhin tha nhn vng lng t c su ko di n tn tm tri t. Thuc ch quyn hon ton, tuyt i ca quc gia.

A-NHNG đất nước hình chữ S CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia2. Cc b phn lnh th quc giaLu : Lnh th di ng (lnh th bay/ lnh th bi)khi Khi my cất cánh, tu bin, tu v tr, ng ng ngm, cp ngm c mang c hoc du hiu ring bit ca quc gia ang nm hoc hot ng vng tri quc t, vng bin quc t, khong khng v tr, chu Nam cc th chng c coi nh mt b phn lnh th quc gia.

A-NHNG cả nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia3. Quyn ti cao ca quc gia i vi lnh tha. Cc hc thuytThuyt ti vtThuyt cai trThuyt thm quyn

Quyn ti cao ca quc gia i vi lnh th l thuc tnh khng th tch ri v vn c ca quc gia. N biu hin quyn thing ling v bt kh xm phm ca quc gia trn hai phng din:A-NHNG nước ta CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia3. Quyn ti cao ca quc gia i vi lnh thb. Ni dung quyn ti cao ca quc gia i vi lnh th

Phng din quyn lc

Phng din vt chtA-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia3. Quyn ti cao ca quc gia i vi lnh thb. Ni dung quyn ti cao ca quc gia i vi lnh th

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA I-Lnh th quc gia3. Quyn ti cao ca quc gia i vi lnh thb. Ni dung quyn ti cao ca quc gia i vi lnh th

Ngoi l: Vin chc ngoi giao, lnh s c hng cc quyn u i v min trVn bn php lut quc gia v cc iu c quc t m quc gia l thnh vin quy nh khng loi b hiu lc ca php lut nc ngoi trong nhng trng hp c th, th quc gia cng phi p dng php lut nc ngoi mang lại nhng trng hp .

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia4. Quy ch php l ca lnh th quc giaQuy ch php l ca lnh th quc gia l tng hp cc quyn v ngha v ca quc gia i vi lnh th ca mnh.

A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia4. Quy ch php l ca lnh th quc giaNi dung quy ch php l ca lnh th quc gia c th hin thng qua cc vn bn php lut quc gia cng nh Hin chng Lin Hp Quc v cc vn bn php l quc t khc.

A-NHNG nước ta CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia4. Quy ch php l ca lnh th quc giaQuyn t bởi vì la chn ch chnh tr, khiếp t, vn ho, x hi ph hp vi nguyn vng ca cng ng dn c sng trn lnh thQuyn t vị la chn phng hng pht trin t nc, thc hin nhng ci cch khiếp t - x hi ph hp vi cc c lặng ca quc gia.Quyn t quy nh ch php l i vi tng vng lnh th ca quc gia;

A-NHNG toàn nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia4. Quy ch php l ca lnh th quc giaQuyn s hu hon ton i vi tt c ti nguyn thin nhin trong lnh th ca mnh;Quc gia thc hin quyn ti phn ca mnh i vi mi c nhn, t chc, k c c nhn t chc nc ngoi trong phm vi lnh th quc gia hoc c tr trong phm vi lnh th quc gia;

A-NHNG cả nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia4. Quy ch php l ca lnh th quc giaQuc gia c quyn p dng cc bin php cng ch thch hp, iu chnh, klặng sot cc hot ng ca cc php nhn v ngi nc ngoi, k c vào trng hp quc hu ho, tch thu, trng thu ti sn ca t chc, c nhn nc ngoi c bi thng hoc khng c bi thng;Quc gia c quyn v ngha v vào vic ci lớn mi trng lnh th quc gia theo nhng nguyn tc thông thường ca php lut quc t;

A-NHNG VN CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia4. Quy ch php l ca lnh th quc giaQuc gia c quyn quyt nh s dng, cố i lnh th ph hp vi php lut v li ch ca cng ng dn c sinch sng trn lnh th .Quc gia c quyn thc hin ngươi bin php cn thit (k c cc bin php v trang) phng th, bo v, gi gn v qun l lnh th nhm m bo tnh thng nht v ton vn lnh th ca quc gia, ph hp vi quy nh ca php lut quc t.

Ch domain authority trn c s quyn dn tc t quyt quc gia mày c th tin hnh cc hnh thc núm i lnh th khc nhau, tng phn ln hoc nh, thm ch c vic thnh lp mt quc gia mày.A-NHNG cả nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia5. Cc hnh thc gắng i v xc lp lnh th quc giaa. Txuất xắc i lnh th quc giaC s ca s cầm cố i lnh th quc gia

A-NHNG đất nước hình chữ S CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia5. Cc hnh thc vắt i v xc lp lnh th quc giaa. Tgiỏi i lnh th quc gia Cc hnh thc ráng i lnh th quc giaPhn chiaHp nhtSp nhpChuyn nhngTheo mt iu c quc t c bitDo cc tc ng t nhin

A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia5. Cc hnh thc cố gắng i v xc lp lnh th quc giab. Cc hnh thc xc lp lnh th vào lch sThuyt quyn pht hinThuyt chim hu trn danh nghaNguyn tc chlặng hu thc s

A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia5. Cc hnh thc gắng i v xc lp lnh th quc giab. Cc hnh thc xc lp lnh th vào lch sNi dung nguyn tc chyên ổn hu thc sVic xc lp ch quyn lnh th phi vì chưng nh nc tin hnh. C nhn khng c quyn thit lp ch quyn lnh th v c nhn khng phi l ch th ca quan lại h php lut quc t.S chyên ổn hu phi c tin hnh mt cch ho bnh trn mt vng lnh th tht s l v ch (res nullius) hoc l c quc gia lm ch ch ng t b (derelicto).

Xem thêm: Cách Chỉnh Cỡ Chữ Trong Win 10 /8/7 Đơn Giản, Tăng Cỡ Chữ Trên Màn Hình Windows 10 Như Thế Nào

A-NHNG cả nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAI-Lnh th quc gia5. Cc hnh thc gắng i v xc lp lnh th quc giab. Cc hnh thc xc lp lnh th vào lch sNi dung chnh :Quc gia chyên hu trn thc t phi thc hin nhng hnh ng ch quyn mc ti thiu ph hp vi cc iu kin t nhin v dn c trn vng lnh th .Vic thc hin ch quyn phi lin tc trn vng lnh th .

II-Bin gii quc gia

Bin gii quc gia l rực rỡ gii phn nh gialnh th quc gia viLnh th quc gia khcCc vng bin thuc quyn ch quyn ca quc giaCc vng lnh th quc tA-NHNG cả nước CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIA II-Bin gii quc gia 1. Lúc nyên ổn a. nh ngha

A-NHNG Việt Nam CHUNG V LNH TH V BIN GII QUC GIAII-Bin gii quc gia1. Lúc nimb. ngha ca-bin gii quc giang vai tr l ng phn nh mt cch r rng, chnh xc lnh th quc gia vi cc vng khc khng thuc lnh th quc gia. Bin gii gn lin vi s tn ti ca quc gia, l iu kin mang đến bình yên quc gia v l quyn li c bn ca quc gi