Công vấn đề của một kế toán thường ngày gồm: lên sổ sách, tính lương, nhập xuất tồn, công nợ... Và để triển khai đều Việc ấy thì mức sử dụng hỗ trợ không nỗ lực thiếu chính là các hàm vào Excel. Bài viết này hình thức kế toán thù phamnhantutien.vn vẫn lý giải bí quyết các bạn thực hiện những hàm mà kế tân oán thường dùng duy nhất như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Những hàm excel thường dùng trong kế toán

Hàm LEFT

Cú pháp: LEFT(text,số ký trường đoản cú bắt buộc lấy)

VD: LEFT(“ketoanthienung”,6)=”ketoan”

Nghĩa là: Tôi muốn rước 6 cam kết từ vào chữ "ketoanthienung"

VD: LEFT(“ketoanthienung”,14)=”ketoanthienung”

Nghĩa là: Tôi hy vọng đem 14 ký kết từ vào chữ "ketoanthienung"

VD bên trên Excel: LEFT(B3,2)
*
Cú pháp: LEFT(text,số cam kết trường đoản cú nên lấy)

Hàm VLOOKUP

Cú pháp: =VLOOKUP(giá trị dò, bảng dò, cột cực hiếm trả về, hình trạng dò)

Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò kiếm tìm theo cột đưa từ bảng tđắm say chiếu lên bảng cửa hàng dữ liệu theo đúng quý giá dò tìm. X=0 là dò tìm một bí quyết đúng chuẩn. X=1 là dò search một bí quyết kha khá.

Ví dụ như dùng để:

Tìm Mã hàng hoá, thương hiệu mặt hàng hoá trường đoản cú Danh mục mặt hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.Tìm đối chọi giá Xuất kho từ bỏ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.Tìm Mã TK, Tên TK từ bỏ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…Tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế từ kỳ trước, địa thế căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )

Hàm LEN

Cú pháp: LEN(text).

Công dụng là đếm số ký tự trong chuỗi text.

VD: LEN(“ketoan”)=6

LEN(“ketoanthienung”)=14

*
Hàm LEN tác dụng là đếm số ký kết từ bỏ vào chuỗi text

Hàm SUMIF:

Cú pháp: =SUMIF(Vùng đựng ĐK, Điều kiện, Vùng bắt buộc tính tổng).

Hàm Excel này trả về cực hiếm tính tổng của các ô trong vùng đề nghị tính vừa ý một ĐK gửi vào.

Ví dụ như dùng để:

Tổng thích hợp số liệu trường đoản cú sổ NKC lên Phát sinc Nợ Phát sinc Có trên Bảng bằng phẳng số phát sinh Tài khoảnTổng vừa lòng số liệu từ PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"Tổng hợp số liệu tự sổ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “Bảng tổng hòa hợp buộc phải thu, buộc phải trả khách hàng hàng”Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.

lấy một ví dụ = SUMIF(B3:B8,”Tính tổng của các cực hiếm trong vùng trường đoản cú B3 cho B8 với điều kiện là những quý giá nhỏ dại rộng hoặc bởi 8.

Hàm SUBTOTAL:

Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Hàm Subtotal là hàm tính tân oán mang lại một đội bé trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phxay tính nhưng chúng ta lựa chọn vào đối số thứ nhất.

lấy ví dụ như như sử dụng để:

Tính tổng gây ra vào kỳ.Tính tổng mang đến từng tài khoản cấp cho 1.Tính tổng tiền tồn cuối ngày...

Hàm MID

Cú pháp: MID(chuỗi cam kết trường đoản cú, địa chỉ cam kết từ bước đầu, số cam kết từ bỏ phải lấy)

VD:

MID(“ketoanphamnhantutien.vn”,7,6) = phamnhantutien.vnMID(“ketoanphamnhantutien.vn”,3,4) = toan

Hàm IF

Cú pháp: =If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm IF là hàm trả về quý hiếm 1 nếu như ĐK đúng, Hàm trả về quý giá 2 ví như điều kiện không nên.

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

*
Hàm if là hàm được sử dụng nhiều tốt nhất so với dân vnạp năng lượng phòng

Hàm SUM:

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)

Hàm Sum là hàm cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.

Các tsay đắm số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

Hàm MAX:

Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)

Hàm MAX là hàm trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.

Hàm MIN:

Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)

Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ dại tuyệt nhất vào dãy được nhtràn lên.

Hàm AND:

Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

Hàm này là phxay VÀ, chỉ đúng lúc tất cả những đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức lô ghích. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) ví như tất cả các đối số của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) nếu một tốt những đối số của nó là sai.

Ví dụ: =AND(D7>0,D7Các đối số cần là quý giá súc tích hoặc mảng xuất xắc tđam mê chiếu bao gồm chứa giá trị logic.Nếu đối số tmê man chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì các cực hiếm kia bị bỏ qua.Nếu vùng tham mê chiếu không cất quý giá xúc tích thì hàm Excel này trả về lỗi #VALUE!

*
Hàm này là phxay VÀ

Hàm OR:

Cú pháp: OR(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

Xem thêm: 5 Lý Do Nên Chạy Quảng Cáo Trên Instagram Có Hiệu Quả Không ?

Hàm này là phxay HOẶC, chỉ sai Khi tất cả những đối số có giá trị không đúng. Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) giả dụ bất kể một đối số như thế nào của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) ví như toàn bộ các đối số của nó là không đúng.

Chúng tôi vừa reviews ngừng các hàm Excel nhưng một nhân viên cấp dưới kế toán thù hay được dùng. Hy vọng với chỉ dẫn trên đây các bạn đang gọi được chức năng cũng giống như áp dụng hàm này vào thực tế quá trình của chính bản thân mình. Chúc bạn thành công!