Phàm Nhân Tu Tiên

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12

19-12-2016

PHÀM NHÂN TU TIÊN - GAME TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH XUẤT SẮC 2016

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 1

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 2Tích tiêu có reset

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu đạt mốc knb cóc cơ hội nhận được nhiều vật phẩm giá trị. Chi tiết:

Mức tiêu
(KNB)
VP thưởng 1Số lượngVP thưởng 2Số lượngVP thưởng 3Số lượngVP thưởng 4Số lượng
300Thái Cực Đồ3Xâu đồng cao5  Đan điều hòa ngũ hành5
500Thái Cực Đồ5Xâu đồng cao10  Đan điều hòa ngũ hành10
1000Tử Dương Đồ3Xâu đồng cao20  Đan điều hòa ngũ hành15
3000Tử Dương Đồ5Xâu đồng siêu10999 đóa hoa1Ngũ Hành Trọng Tố Tỏa10
5000Vô Cực Đồ3Xâu đồng siêu15999 đóa hoa1Ngũ Hành Trọng Tố Tỏa15
10000Vô Cực Đồ5Xâu đồng siêu20999 đóa hoa1Ngũ Hành Trọng Tố Tỏa20
15000Phượng Hoàng Đồ3Xâu đồng siêu30Trọn đời trọn kiếp2Ngũ Hành Đan20
25000Phượng Hoàng Đồ5Xâu đồng siêu40Trọn đời trọn kiếp2Ngũ Hành Đan25
50000Phượng Hoàng Đồ7Xâu đồng siêu50Trọn đời trọn kiếp2Ngũ Hành Đan30
75000Phượng Hoàng Đồ10Xâu đồng siêu60Trọn đời trọn kiếp3Ngũ Hành Đan50

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 3

Nạp liên tiếp

Thời gian diễn ra: Từ 19/12 đến 24/12

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp liên tiếp đạt mốc KNb theo số ngày quy định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Chi tiết:

Tích lũy
nạp
Mức nạpSố ngày
tích lũy
Vật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượng
100
2Trọn đời trọn kiếp3Tinh Thạch10Bồi Nguyên Đan10Thuốc căn cốt trung5
4Phù May Mắn 61Tinh Thạch20Bồi Nguyên Đan20Thuốc căn cốt trung10
6Chí Tôn Thạch3Tinh Thạch30Bồi Nguyên Đan30Thuốc căn cốt trung20
500
2Phù May Mắn 61Tinh Thạch40Bồi Nguyên Đan40Thuốc căn cốt trung30
4Pha Lê Chí Tôn3Tinh Thạch50Bồi Nguyên Đan50Thuốc căn cốt trung40
6Túi Linh Thạch Lv45Tinh Thạch60Bồi Nguyên Đan60Thuốc căn cốt trung50
1000
2Pha Lê Chí Tôn3Tinh Thạch70Bồi Nguyên Đan70Thuốc căn cốt cao15
4Quà nâng cấp Ngọc ngẫu nhiên1Tinh Thạch80Bồi Nguyên Đan80Thuốc căn cốt cao20
6Đoạn Kim Thuật Lv11Tinh Thạch90Bồi Nguyên Đan90Thuốc căn cốt cao30
2500
2Phù May Mắn 71Tinh Thạch100Bồi Nguyên Đan100Thuốc căn cốt cao40
4Quà Chí Tôn ngẫu nhiên5Tinh Thạch110Bồi Nguyên Đan110Thuốc căn cốt cao50
6Lực Phách Hoa Sơn Lv11Tinh Thạch120Bồi Nguyên Đan120Thuốc căn cốt cao60
5000
2Quà nâng cấp Ngọc ngẫu nhiên2Tinh Thạch130Viên đột phá10Thuốc căn cốt cao70
4Quà Chí Tôn ngẫu nhiên7Tinh Thạch140Viên đột phá15Dấu chân Siêu Phụ Hà1
6Túi Linh Thạch Lv55Tinh Thạch150Viên đột phá20Thần khí Lôi Điện1
10000
2Phá Ma Ấn Lv11Tinh Thạch160Viên đột phá25Dấu chân Hỏa Diễm Lộ1
4Đá cường hóa hoàn mỹ5Tinh Thạch170Viên đột phá30Thần khí Tình Ý1
6Túi Linh Thạch Lv610Tinh Thạch180Viên đột phá35Khung ava Tinh Hấn1
25000
2Quà Chí Tôn ngẫu nhiên20Tinh Thạch200Viên đột phá40Thần khí Phong Khí1
4Quà Chí Tôn ngẫu nhiên30Tinh Thạch250Viên đột phá45Loa Doraemon1
6Quà Chí Tôn ngẫu nhiên50Tinh Thạch300Viên đột phá50Thẻ kích hoạt Viêm Thú1
Thưởng
hàng
ngày
Mức nạp Vật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượng
100 Tinh hoa kiếm phách5Phong Thần Vũ10Xâu đồng trung3Chân Khí Đan-Cao5
500 Tinh hoa kiếm phách10Phong Thần Vũ15Xâu đồng trung5Chân Khí Đan-Cao10
1000 Tinh hoa kiếm phách15Phong Thần Vũ20Xâu đồng cao3Chân Khí Đan-Cao15
2500 Tinh hoa kiếm phách30Phong Thần Vũ25Xâu đồng cao5Chân Khí Đan-Cao20
5000 Tinh hoa kiếm phách50Phong Thần Vũ50Xâu đồng siêu3Chân Khí Đan-Siêu25
10000 Pha Lê Chí Tôn20Phong Thần Vũ100Xâu đồng siêu5Chân Khí Đan-Siêu30
25000 Pha Lê Chí Tôn40Phong Thần Vũ200Xâu đồng siêu10Chân Khí Đan-Siêu35

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 4Tốc chiến

Thời gian diễn ra: Từ 23/12 đến 25/12

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp  đạt mốc KNb theo số ngày quy định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Chi tiết:

Mức nạp
(KNB)
Vật phẩm 1Số lượngVật phẩm 2Số lượng
50Phù Phá Hạn1Thái Cực Đồ3
100Phù Phá Hạn2Thái Cực Đồ5
250Phù Phá Hạn3Vô Cực Đồ3
500Phù Phá Hạn5Vô Cực Đồ5
1000Phù Phá Hạn10Tử Dương Đồ3
1500Phù Phá Hạn15Tử Dương Đồ5
5000Phù Phá Hạn30Phượng Hoàng Đồ5

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 5Tranh mua

Thời gian diễn ra: Ngày: 19/12, 22/12, 25/12

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có cơ hội sở hữu nhiều vật phẩm giá trị với giá ưu đãi trong shop tranh mua. Chi tiết:

Ngày 1
Cá nhânVật PhẩmHạn mứcSố LượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Đan kỵ105159300
2Huyền Thiết 65312194500
3Tử Kim 61035495400
4Mật Ngân 61033693600
Toàn dânVật PhẩmHạn mứcSố LượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Đan kỵ105149300
2Huyền Thiết 65512094500
3Tử Kim 61055395400
4Mật Ngân 61053593600
Ngày 2
Cá nhânVật PhẩmHạn mứcSố LượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Phong Thần Vũ105159300
2Huyền Thiết 65312194500
3Tử Kim 61035495400
4Mật Ngân 61033693600
Toàn dânVật PhẩmHạn mứcSố LượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Phong Thần Vũ105149300
2Huyền Thiết 65312094500
3Tử Kim 61035395400
4Mật Ngân 61033593600
Ngày 3
Cá nhânVật PhẩmHạn mứcSố LượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Phong Thần Vũ105159300
2Huyền Thiết 65312194500
3Tử Kim 61035495400
4Mật Ngân 61033693600
Toàn dânVật PhẩmHạn mứcSố LượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Phong Thần Vũ105149300
2Huyền Thiết 65312094500
3Tử Kim 61035395400
4Mật Ngân 61033593600

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 6

BXH tiêu liên sever

Thời gian diễn ra: Ngày 21/12

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu KNB có thể có tên trong BXH tiêu liên sever. Tiêu đạt mốc tối thiểu có cơ hội nhận được các vật phẩm giá trị. Chi tiết:

TopMốc tối thiểuVật phẩm thưởngSố lượngVật phẩm 2Số lượngVật phẩmSố lượng
115000Thẻ Kích hoạt cánh Tinh Linh1Thông Linh Phù2Phượng Hoàng Đồ5
210000Loa Mộc Linh1Thông Linh Phù2Phượng Hoàng Đồ3
310000Thần khí Linh Hỏa1Thông Linh Phù2Phượng Hoàng Đồ2
47000Mảnh Hoàn Nhiễu20Thông Linh Phù2Tử Dương Đồ5
55000Mảnh Hoàn Nhiễu15Thông Linh Phù2Tử Dương Đồ3
65000Mảnh Hoàn Nhiễu10Thông Thần Phù2Tử Dương Đồ2
75000Ấn Dấu Chân20Thông Thần Phù2Vô Cực Đồ5
85000Ấn Dấu Chân15Thông Thần Phù2Vô Cực Đồ3
95000Ấn Dấu Chân10Thông Thần Phù2Vô Cực Đồ2
103000Ấn Dấu Chân5Thông Thần Phù2Vô Cực Đồ1

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 25/12 - 7

Tiền tài như nước

Thời gian diễn ra: Lấy thời gian trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp dạt mốc KNB quy định có cơ hội quay thưởng nhận lại % số KNB đã nạp.

 

Các bạn hãy nhanh tay tham gia game để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

Tẩt cả đã sẵn sàng, thân chúc các Bằng Hữu sẽ có những giây phút trải nghiệm Phàm Nhân Tu Tiên thật vui vẻ!

____________________________________________________________________________________

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TÁI HIỆN CỐT TRUYỆN TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH TRÊN MOBILE

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây