Phàm Nhân Tu Tiên

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1

27-12-2016

PHÀM NHÂN TU TIÊN - GAME TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH XUẤT SẮC 2016

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 1

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 2Tích nạp có reset

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp đạt mốc knb sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng giá trị.Chi tiết:

Mốc nạp KNBVP Thưởng 1Số lượngVP Thưởng 2Số lượngVP Thưởng 3Số lượngVP Thưởng 4Số lượng
50Tụ Linh thạch-sơ3Xâu đồng-sơ5Ngũ hành đan1  
100Tụ Linh thạch-sơ5Xâu đồng-sơ10Ngũ hành đan3  
250Tụ Linh thạch-sơ10Xâu đồng-trung5Ngũ hành đan5  
500Tụ Linh thạch-sơ15Xâu đồng-trung10Ngũ hành đan10Đan điều hòa ngũ hành5
1000Tụ Linh thạch-sơ20Chân Khí Đan (Trung)10Ngũ hành đan15Đan điều hòa ngũ hành10
1500Tụ Linh thạch-sơ26Chân Khí Đan (Trung)15Ngũ hành đan20Đan điều hòa ngũ hành15
2500Tụ Linh thạch-sơ30Chân Khí Đan-Cao15Ngũ hành đan25Đan điều hòa ngũ hành20
5000Tụ Linh thạch-sơ50Chân Khí Đan-Cao30Ngũ hành đan30Ngũ hành trọng tố tỏa10
10000Tụ Linh thạch-trung20Đan Chân Khí-Siêu30Ngũ hành đan40Ngũ hành trọng tố tỏa20
25000Tụ Linh thạch-trung30Đan Chân Khí-Siêu50Ngũ hành đan50Ngũ hành trọng tố tỏa30

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 3Tích tiêu có reset

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu đạt mốc knb sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng giá trị.Chi tiết

Mốc tiêu KNBVP Thưởng 1Số lượngVP Thưởng 2Số lượngVP Thưởng 3Số lượngVP Thưởng 4Số lượng
100Đá tẩy5Thái Cực Đồ1    
200Đá tẩy5Thái Cực Đồ2    
300Đá tẩy10Thái Cực Đồ3    
500Đá tẩy15Thái Cực Đồ5    
1000Đá tẩy20Khóa tẩy luyện5Tử Dương Đồ3  
3000Đá tẩy30Khóa tẩy luyện10Tử Dương Đồ5  
5000Đá tẩy50Khóa tẩy luyện20Vô Cực Đồ3Đan điều hòa ngũ hành5
10000Đá tẩy70Khóa tẩy luyện30Vô Cực Đồ5Đan điều hòa ngũ hành10
15000Đá tẩy100Khóa tẩy luyện50Phượng hoàng đồ3Đan điều hòa ngũ hành15
25000Đá tẩy150Khóa tẩy luyện100Phượng hoàng đồ5Đan điều hòa ngũ hành20

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 4Bói Thiên Mệnh

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia sự kiện Bói Thiên Mệnh có cơ hội nhận được nhiều các vật phẩm hấp dẫn.Chi tiết

STTVP ThưởngSố lượng
1T.Hoa Trí Lực-Trung1
2Ngũ hành đan3
3Phù May Mắn 51
4Tinh hoa kiếm phách1
5Đá luyện-Ưu1
6Xâu Đồng-Siêu5
7Pha lê Chí Tôn1
8Linh sa1
9T.Thành Đan-Sơ3
10Yêu hồn tâm1
11Đá Cường Hóa-Sơ5
12Phong Thần Vũ5
13Ác Ma Ấn1
14Đan kỵ5
15Huyền thiết Lv51
16Pha Lê Cam1
17Thuốc căn cốt-trung1
18Tinh Thạch1
19Chí Tôn Thạch1
20Mật Ngân 51
21Đá Cường Hóa-Cao1
22Phù May Mắn 61
23Tử Kim Lv43
24Phù May Mắn 41

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 5Vòng quay tích tiêu

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu đạt mốc quy định sẽ có lượt quay vòng quay tích tiêu với các vật phẩm vô cùng hấp dẫn.Chi tiết

 
STTVP thưởngSố lượng
1Thẻ Toàn Năng1
2Phong thần vũ10
3Tinh Thạch5
4Thuốc Căn Cốt-trung3
5T.Thành Đan-trung5
6Đá Tẩy5
7Đan kỵ10
8Đá Cường Hóa-Trung10

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 6Tranh mua

Thời gian diễn ra: lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có cơ hội sở hữu nhiều vật phẩm giá trị với giá ưu đãi trong shop tranh mua. Chi tiết:

Ngày 1 
Cá nhânVật phẩmHạn mứcSố lượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Trọn đời trọn kiếp5332196570
2999 đóa hồng5318183440
399 bông hoa53314440
4Bồi Nguyên Đan5034491500
Toàn severVật phẩmHạn mứcSố lượngGiá ưu đãiGiá gốc
1trọn đời trọn kiếp5331196570
2999 đóa hồng5317183440
399 bông hoa53304440
4Bồi Nguyên Đan5034091500
Ngày 2 
Cá nhânVật phẩmHạn mứcSố lượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Tinh hoa kiếm phách5034491500
2Huyền Thiết bậc 65312194500
3Tử Kim 61035495400
4Bồi Nguyên Đan5034091500
Toàn severVật phẩmHạn mứcSố lượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Tinh hoa kiếm phách1034091500
2Huyền Thiết bậc 65512094500
3Tử Kim 61055195400
4Bồi Nguyên Đan1034091500
Ngày 3     
Cá nhânVật phẩmHạn mứcSố lượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Tử Kim 61035495400
2Phong Thần vũ5034491500
3Đan kỵ5034491500
4Mật Ngân 61033693600
Toàn severVật phẩmHạn mứcSố lượngGiá ưu đãiGiá gốc
1Tử Kim 61035195400
2Phong Thần vũ5034091500
3Đan kỵ5034091500
4Mật Ngân 61033193600

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 7Đổi mật bảo
Thời gian diễn ra
: lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể đổi nhiều vật phẩm cần thiết trong giao diện đổi mật bảo. Chi tiết:

VP ĐổiSố lượngLượt đổiVP cần 1Số lượngVP cần 2Số lượng
Tử Kim Lv555Phục Ma Lệnh10Tử Kim Lv410
Mật Ngân 555Phù Luyện10Mật Ngân 410
Huyền Thiết Lv523Phục Ma Lệnh10Huyền Thiết bậc 42
Đan Luyện15Hỗn nguyên đồ1Mảnh T.hoa đặc tính5
Phong Thần Vũ54Hỗn nguyên đồ1Hạt hoa hồng5
Thuốc hồi13Phục Ma Lệnh3Phù Luyện3
T.thành đan-sơ53Mảnh T.thành đan10Mảnh T.hoa thể chất5
Đan kỵ54Mảnh T.hoa trí lực5Thẻ X2 EXP1
Đá Cường hóa-trung15Đá Cường hóa-sơ2Hạt hoa hồng5
99 bông hoa131 đóa hoa50La Anh5

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 2/1 - 8Mỹ nhân lật bài

Thời gian diễn ra: lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia mỹ nhân lật bài có cơ hội sở hữu nhiều vật phẩm hiếm. Chi tiết:

1. Lật đủ chữ có cơ hội nhận thưởng các vật phẩm hiếm và giá trị:

STTLật đủ chữ đổi
1Có Tiền Cứ Xõa
2Mẫn Cấp Đan 6
3Thể Chất Đan 6
4Đan Thăng Cấp Trí Lực Lv6
5Pha Lê Cam
6Chí Tôn Thạch
7Pha lê Chí Tôn
8Trọn đời trọn kiếp

2, Lật thẻ thường có chữ có thể nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn:

Thưởng lật thẻ có chữSố lượng
Phong Thần Vũ3
Xâu Đồng-Cao1
Chân Khí Đan-Cao1
Đan Exp-Đại (Linh Sủng)1
Đan kỵ1
Đá Cường Hóa-Trung1
Đá Cường Hóa-Cao1
Tinh Thạch1
Đá Tẩy1
Tụ Linh Thạch-Sơ1

3. Lật thẻ thường có cơ hội nhân được các vật phẩm giá trị:

Thường lật thẻ không chữ
Số lượng
Thường lật thẻ không chữ
Số lượng
Thường lật thẻ không chữ
Số lượng
999 đóa hồng1Hoàn Thạch5T.Hoa Trí Lực-Cao1
Tinh hoa kiếm phách5T.Hoa Đặc Tính-Sơ5T.Hoa Nhanh Nhẹn-Trung3
Phẩm Thạch3T.Hoa Đặc Tính-Trung3T.Hoa Nhanh Nhẹn-Cao1
Đá luyện-tốt3T.Hoa Đặc Tính-Cao1T.Hoa Thể Chất-Trung3
Đá luyện-ưu3T.Hoa Trí Lực-Trung3T.Hoa Thể Chất-Cao1
T.Thành Đan-Trung5Đá Cường Hóa-Cao1Xâu Đồng-Trung10
T.Thành Đan-Cao1Phù May Mắn 31Xâu Đồng-Cao5
Ngộ Tính Đan-Trung5Phù May Mắn 41Đan Exp-Trung5
Ngộ Tính Đan - Cao1Phù May Mắn 51Đan Exp-Cao3
Đá Cường Hóa-Trung5Phù May Mắn 61Chân Khí Đan (trung)10
Chân Khí Đan-Cao5Ma tinh-sơ5Phá Hạn Phù3
Đá luyện-tinh1Thuốc Hồi3Ma tinh-trung3
Đan tinh hoa linh sủng (sơ)
5
Hoàn Hồn Đan3Phù May Mắn 22
Tinh Thạch5Đan tinh hoa linh sủng (sơ)3

*** Thưởng làm mới toàn sever:

Số lần làm mớiVP thưởng 1Số lượngVp thưởng 2Số lượngVp thưởng 3Số lượng
100Phong Thần Vũ5Chân Khí Đan (trung)5Đan kỵ10
300Phong Thần Vũ10Chân Khí Đan (trung)10Đan kỵ10
600Phong Thần Vũ15Chân Khí Đan (trung)15Đan kỵ10
1000Phong Thần Vũ20Chân Khí Đan (trung)20Đan kỵ10
3000Phong Thần Vũ30Chân Khí Đan (trung)25Đan kỵ20
6000Phù May Mắn 61Chân Khí Đan-Cao10Đan kỵ30
10000Chí Tôn Thạch1Chân Khí Đan-Cao20Đan kỵ50
15000Pha Lê Cam1Chân Khí Đan-Cao30Đan kỵ100

 

Các bạn hãy nhanh tay tham gia game để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

____________________________________________________________________________________

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TÁI HIỆN CỐT TRUYỆN TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH TRÊN MOBILE

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây