Phàm Nhân Tu Tiên

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1

02-01-2017

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TÁI HIỆN CỐT TRUYỆN TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH TRÊN MOBILE

 

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 1

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 2BXH Tiêu Liên Sever

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu đạt mốc knb có cơ hội đứng top trong bxh tiêu liên sever. Sau khi kết thúc sự kiện top bxh tiêu liên server có cơ hội sở hữu nhiều vật phẩm giá trị. Chi tiết:

Xếp hangMốc KNB tối thiểuVP thưởng 1Số lượngVP thưởng 2Số lượngVP thưởng 3Số lượngVP thưởng 4Số lượng
125000Thẻ biến hình Ali1Vũ Linh Đan Lv32Phượng Hoàng Đồ5Trọn đời trọn kiếp5
215000Warcraft1Vũ Linh Đan Lv32Phượng Hoàng Đồ3Trọn đời trọn kiếp3
310000Tiểu Tinh Linh1Vũ Linh Đan Lv32Phượng Hoàng Đồ2Trọn đời trọn kiếp2
47000Mảnh Hoàn Nhiễu20Võ Linh Đan Lv22Tử Dương Đồ5999 đóa hồng2
55000Mảnh Hoàn Nhiễu15Võ Linh Đan Lv22Tử Dương Đồ3999 đóa hồng2
65000Mảnh Hoàn Nhiễu10Võ Linh Đan Lv22Tử Dương Đồ2999 đóa hồng2
75000Ấn Dấu Chân20Võ Linh Đan Lv22Vô Cực Đồ5999 đóa hồng2
85000Ấn Dấu Chân15Võ Đan Lv12Vô Cực Đồ3999 đóa hồng2
95000Ấn Dấu Chân10Võ Đan Lv12Vô Cực Đồ2999 đóa hồng2
103000Ấn Dấu Chân5Võ Đan Lv12Vô Cực Đồ1999 đóa hồng2

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 3Vòng quay tích nạp

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp đạt mốc knb có thể sở hữu số lượt quay trong vòng quay tích nạp. Nạp càng nhiều số lần quay càng nhiều, càng có cơ hội sở hữu các vật phẩm hấp dẫn. Chi tiết

STTVP thưởngSố lượng
1Quà Thẻ Ngưu Ma Vương3
2999 đóa hồng3
3Tinh Thạch10
4Thẻ Toàn Năng1
5Ngộ Tính Đan-Cao5
6Đá Tẩy10
7Phong Thần Vũ15
8Quà Phù May Mắn ngẫu nhiên1

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 4Ô ăn gian (nạp)

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp đạt mốc knb sẽ nhận được số lượt đi nhất định trong sự kiện. Mỗi ô sẽ có các vật phẩm hấp dẫn và giá trị khác nhau. Chi tiết:

 

STTVP thưởngSố lượng
1T.Thành Đan-Trung10
2Chữ số 21
3Đan kỵ10
4Chữ số 41
5Khuyến mại 10%1
6Tinh Thạch15
7Chữ số 71
8Đá Cường Hóa-Trung10
9Chữ số 91
10Khuyến mại 10%1
11Chữ số 111
12Phá Hạn Phù5
13Chữ số 131
14Ngộ Tính đan-cao5
15Khuyến mại 10%1
16Chữ số 161
17Ngộ Tính đan-siêu3
18Chữ số 181
19Phẩm Thạch7
20Khuyến mại 10%1
21Chữ số 211
22Phong Thần Vũ20
23Chữ số 231
24Chữ số 241
25Khuyến mại 10%1
26Chữ số 261
27Đan Kỵ30
28Chữ số 281
29Chữ số 291
30Song Quỷ1

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 5Mật bảo bí cảnh

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia mật bảo bí cảnh có cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị. Chi tiết:

Vp thưởngSố lượng
Trương Hàn là tình đầu của ta1
Trọn đời trọn kiếp1
Quà ngẫu nhiên Chí Tôn1
Chí Tôn Thạch1
Pha Lê Cam1
T.Hoa Trí Lực-Cao1
Tinh Hoa Kiếm Phách5
Thuốc Căn Cốt-trung5
T.Hoa Nhanh Nhẹn-Cao1
Túi Linh Thạch Lv51
T.Hoa Thể Chất-Trung5
T.Hoa Thể Chất-Cao1
T.Thành Đan-Trung5
T.Thành Đan-Cao1
Ngộ Tính Đan-Trung5
Ngộ Tính Đan - Cao1
Đá Cường Hóa-Sơ10
Đá Cường Hóa-Trung5
Đá Cường Hóa-Cao1
Phẩm Thạch3
Phù May Mắn 41
Phù May Mắn 51
Phù May Mắn 61
Phù May Mắn 71
Đá Tẩy10
Khóa Tẩy Luyện5
Chân Khí Đan-Cao5
Xâu Đồng-Cao5
Huyền Thiết Lv52
Căn Cốt Hộ Phù-Trung3
Căn Cốt Hộ Phù-Cao1
Phong Thần Vũ15
Mật Ngân 55
Tử Kim Lv52
Tinh Thạch5
Ma Tinh-Trung5
Thuốc Căn Cốt-trung5
Nâng Cấp Phù 51
Tinh Thạch5
Đan kỵ5
10% KNB0
25% KNB0
Ma Tinh-sơ2

Quà tích số lần quay toàn server đạt mốc:

Cấp VipVP thưởng 1Số lượngVP thưởng 2Số lượngVP thưởng 3Số lượng
0Phù May Mắn 51Đá Tẩy5Xâu Đồng-Trung5
2Phẩm Thạch5Đá Tẩy10Xâu Đồng-Trung10
0Phù May Mắn 61Đá Tẩy15Xâu Đồng-Cao5
4Chí Tôn Thạch2Đá Tẩy20Xâu Đồng-Cao10
0Phù May Mắn 71Đá Tẩy25Xâu Đồng-Siêu5
6Pha Lê Cam3Đá Tẩy50Xâu Đồng-Siêu10

*** Lưu ý: Các vật phẩm có sự thay đổi theo thời gian mở của từng server

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 6Tiền tài như nước

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đạt mốc KNB có cơ hội tham gia sự kiện, có % may mắn nhận thêm số KNB đạt được sau mỗi vòng quay. Chi tiết (tham gia game)

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 8/1 - 7

 BXH nam thần

Thời gian diễn ra: Lấy trong game làm chuẩn

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi là nhân vật nam được tặng hoa đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn cho cá nhân và bang hội. Chi tiết:

Mốc tối thiểuXếp hạngBP thưởng 1Số lượngVp thưởng 2Số lượngVp thưởng 3Số lượngVp thưởng 4 Số lượng
500Quà Top 1 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)4Đan kỵ20Xâu Đồng-Trung10Chân Khí Đan (trung) 10
300Quà Top 2 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)3Đan kỵ15Xâu Đồng-Trung8Chân Khí Đan (trung) 8
200Quà Top 1 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)2Đan kỵ10Xâu Đồng-Trung6Chân Khí Đan (trung) 6
100Quà Top 2 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4
100Quà Top 1 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4
100Quà Top 2 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4
100Quà Top 1 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4
100Quà Top 2 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4
100Quà Top 1 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4
100Quà Top 2 Nam Thần NgàyĐá Cường Hóa-Siêu(g.hạn)1Đan kỵ5Xâu Đồng-Trung4Chân Khí Đan (trung) 4

Quà tuần:

Mốc tối thiểuXếp hạngVP thưởng 1Số lượngVP thưởng 2Số lượngVP thưởng 3Số lượng
3000Quà Top 1 Nam Thần 7 NgàyChí Tôn Thạch1Phù May Mắn 61Đá Cường Hóa-Cao5
2000Quà Top 2 Nam Thần 7 NgàyPhù May Mắn 52Đan kỵ20Đá Cường Hóa-Cao5
1000Quà Top 3 Nam Thần 7 NgàyPhù May Mắn 51Đan kỵ15Đá Cường Hóa-Cao5
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10
500Quà Nam Thần 7 Ngày-ThườngPhù May Mắn 51Đan kỵ10Đá Cường Hóa-Trung10

( Các sự kiện khác đang được cập nhật)

Các bạn hãy nhanh tay tham gia game để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

Tẩt cả đã sẵn sàng, thân chúc các Bằng Hữu sẽ có những giây phút trải nghiệm Phàm Nhân Tu Tiên thật vui vẻ!

____________________________________________________________________________________

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TÁI HIỆN CỐT TRUYỆN TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH TRÊN MOBILE

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây