Tình cờ gặp gỡ lại nhau Dường như lâu lắm cực kỳ quen thuộc nhau Gặp lại nhau đôi mắt vương vãi niềm nhức Gặp lại nhau dịp sắp cách nhau Gặp lại nhau tóc xanh pnhị color Khăn thờ chị em team ai Mà em team í ...ơ .. trên đầu Nửa thương mặt nọ thì tmùi hương Nửa sâu mặt phía ớ hơi nao Này cô gái ơi thấu chăng nỗi lòng Hỏi người tín đồ về đâu Đường đi ấy thấy nỗi sông sâu Chờ nhau bạc áo trốn xa xăm Ngoẳnh quan sát nhau cơ hội em qua cầu Chờ nhau bạc áo trốn xa xăm Ngoảnh quan sát nhau lúc em qua cầu


Bạn đang xem: Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm đã quen nhau


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cào Cào Honda 150 2020 Hàng Xuất Châu Âu Đã Có Giá Bán Tại Việt Nam

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.