Phàm Nhân Tu Tiên

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng
TIN NỔI BẬT

ĐẶC QUYỀN VIP

24-10-2016

PHÀM NHÂN TU TIÊN - GAME TIÊN HIỆP XUẤT SẮC 2016

 

Khi trở thành VIP trong PNTT, các tiên hữu sẽ nhận được những đặc quyền mà các tiên hữu khác không có được. Con đường trải nghiệm PNTT nhờ đó mà dễ dàng hơn, giúp các tiên hữu gia tăng lực chiến và các thuộc tính nhân vật nhanh chóng để tận hưởng những tính năng hấp dẫn nhất.

Mỗi cấp VIP các tiên hữu sẽ được tặng những phần quà cực giá trị:

ĐẶC QUYỀN VIP - 1ĐẶC QUYỀN VIP - 2

   

 

 

 

 

 

 

ĐẶC QUYỀN VIP - 3ĐẶC QUYỀN VIP - 4

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶC QUYỀN VIP - 5ĐẶC QUYỀN VIP - 6

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶC QUYỀN VIP - 7

ĐẶC QUYỀN VIP - 8 ĐẶC QUYỀN VIP 1

1. Mở kho tùy thân
2. Hủy CD Rung Tài Lộc
3. Nhận thêm 2 lượt Rung Tài Lộc bằng KNB
4. Xóa 3 lần CD Tinh Lực

 ĐẶC QUYỀN VIP - 9ĐẶC QUYỀN VIP 2

1. Miễn phí mở rộng 1 trang túi đồ (20 ô)
2. Miễn phí mở rộng 1 trang kho (16 ô)
3. Nhận thêm 6 lần Rung Tài Lộc bằng KNB
4. Xóa 6 lần CD tinh lực

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 10 ĐẶC QUYỀN VIP 3

1.Cấp 40 trở lên có cấp chênh lệch với cấp thế giới 3 cấp được nhận Exp thêm 100%
2. Kích hoạt tính năng tăng nhanh Trưởng thành Linh Sủng
3. Nhận thêm 12 lần rung Tài Lộc bằng KNB
4. Xóa 9 lần CD Tinh Lực
5. Kích hoạt huy hiệu VIP3: HP +300, Công +20, Miễn ST +20

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 11 ĐẶC QUYỀN VIP 4

1. Giảm 60% giá bỏ CD luyện Tâm Pháp vĩnh viễn
2. Bỏ thời gian chờ quét Tu Tiên Lộ
3. Nhận thêm 20 lần rung Tài Lộc bằng KNB, xóa 12 lần CD tinh lực
4. Sử dụng 3 lần dùng còi miễn phí
5.Kích hoạt huy hiệu VIP4: HP+750, Công +50, Miễn ST +50

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 12 ĐẶC QUYỀN VIP 5

1. Rung Tài Lộc có xác suất x2
2. Online hàng ngày nhận thêm 1 lượt quay thưởng
3. Nhận thêm 30 lượt rung Tài Lộc bằng KNB, giới hạn Tinh Lực +1, xóa 15 lần CD Tinh Lực
4. Sử dụng 3 lượt còi miễn phí
5. Kích hoạt huy hiệu VIP5: HP+1500, Công+100, Miễn ST+100

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 13 ĐẶC QUYỀN VIP 6

1. Hộ tống tiên tử mở tính năng đến nhanh
2. Phẩm chất nhiệm vụ tối thiểu là phẩm chất lam
3. Nhận thêm 42 lượt Rung Tài Lộc bằng KNB, Xóa 18 lần CD tinh lực
4. Sử dụng 4 lần còi miễn phí
5. Kích hoạt huy hiệu VIP6: HP+2850, Công+190, Miễn ST+190
6. Nhận ngay thần binh Quang Vũ cùng nhiều phần thưởng khác

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 14 ĐẶC QUYỀN VIP 7

1. Linh Sủng ra trận được tăng 50% Exp
2. Đăng nhập liên tiếp được thưởng x2 xác suất Bạo
3. Được thêm 56 lượt Rung Tài Lộc bằng KNB, xóa 21 lần CD tinh lực
4. Sử dụng 4 lần loa miễn phí
5. Kích hoạt huy hiệu vip7: HP +5100, Công +340, miễn s.thương +340

6. Nhận ngay bộ thời trang Bá Vương cùng nhiều phần thưởng khác

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 15 ĐẶC QUYỀN VIP 8

1. Linh Sủng trưởng thành 10 lần, bạo kích tăng 10%
2. Ngộ Tính Linh Sủng tăng 3%
3. Nhận thêm 72 lần Rung Tài Lộc bằng KNB, xóa 24 lượt CD Tinh Lực
4. Sử dụng miễn phí 5 lượt còi
5. Kích hoạt huy hiệu VIP8: HP +8700, Công +580, Miễn ST +580
6. Nhận ngay Pet Thiên Long cùng nhiều phần thưởng khác

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 16 ĐẶC QUYỀN VIP 9

1. Tỷ lệ cường hóa tăng 3%
2. Mỗi ngày tăng 1 lượt đập trứng
3. Nhận thêm 90 lượt Rung Tài Lộc bằng KNB, xóa 27 lần CD tinh lực
4. Sử dụng miễn phí còi 5 lần
5. Kích hoạt huy hiệu VIP9: HP +13500, Công +900, Miễn ST +900

6. Nhận ngay Cánh Nguyên Lực Tội cùng nhiều phần thưởng khác

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 17 ĐẶC QUYỀN VIP 10

1. Nhận k.năng chuyên dụng VIP: "Võ Động Càn Khôn"
2. Thêm 5 lượt bồi dưỡng Thú Cưỡi
3. Miễn thời gian auto PB phòng thủ
4. Nhận thêm 110 lượt rung Tài Lộc bằng KNB, xóa 30 lần CD tinh lực
5. Sử dụng 6 lượt còi miễn phí

 

 ĐẶC QUYỀN VIP - 18 ĐẶC QUYỀN VIP 11

1. Nhận danh hiệu VIP: "Vương Giả"
2. Nhận thêm 132 lượt Rung Tài Lộc bằng KNB
3. Xóa 33 lần CD Tinh lực
4. Sử dụng 7 lần còi miễn phí
5. Kích hoạt huy hiệu VIP11: HP+28000, Công+2180, Miễn S.thương+2180

 

ĐẶC QUYỀN VIP - 19 ĐẶC QUYỀN VIP 12

1. Nhận khung Chat VIP:"Hồng Liên Môn"
2. Nhận thêm 156 lượt rung Tài Lộc bằng KNB
3. Xóa 36 lần CD tinh lực
4. Sử dụng 8 lượt còi miễn phí
5. Kích hoạt huy hiệu VIP12: HP +42000, Công +3500, Miễn ST +3500

__________________________________________________________________________________________

PHAM NHAN TU TIEN - GAME TIEN HIEP XUAT SAC NHAT 2016 - PHAT HANH DOC QUYEN BOI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây