Phàm Nhân Tu Tiên

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng
TIN NỔI BẬT

HỆ THỐNG PHE

15-11-2016

PHÀM NHÂN TU TIÊN - GAME TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH XUẤT SẮC 2016

 

HỆ THỐNG PHE - 1 GIA NHẬP

- Tiên hữu đạt level 30 có thể gia nhập Phe

- Tiên hữu đạt level 45 và không có Bang được phép chuyển Phe

HỆ THỐNG PHE - 2

HỆ THỐNG PHE - 3

 

HỆ THỐNG PHE - 4

Để xem các tính năng hoạt động trong phe click vào Avatar nhân vật chọn Phe

HỆ THỐNG PHE - 5

 SỰ KIỆN PHE

- Trong giao diện Phe chọn tab Sự kiện Phe có thể xem tất cả các thông tin về các hoạt động sự kiện phe

- Tham gia sự kiện phe có thể tăng điểm phồn vinh cho phe

HỆ THỐNG PHE - 6

 

CHỨC VỤ PHEHỆ THỐNG PHE - 7

- Chức vụ phe có được sau khi tham gia Công Thành Chiến

- Có 5 chức vụ phe bao gồm: Thiên Đế Thành Chủ, Thánh Quân Thành Phó, Cửu Thiên Tiên, Đại La Kim Tiên, Thái Hư Thượng Tiên

- Top 5 chiến tích trong phe thắng trong Công Thành Chiến sẽ lần lượt giữ 5 chức vụ trên

- Chức vị trong phe sẽ kích hoạt danh hiệu tương ứng nhận thêm buff thuộc tính

- Chức vụ phe sẽ được duy trì đến kỳ Công Thành Chiến tiếp theo

- Chuyển Phe sẽ mất chức vụ phe hiện tại

HỆ THỐNG PHE - 8

 

HỆ THỐNG PHE - 9

TRANG BỊ PHE

- Trang bị Phe nhân được khi tham gia tiêu diệt BOSS phe

- Trang bị phe có 4 phẩm: Lục, Lam, Cam, Tím

- Có 8 slot trang bị: Liên, Giới Chỉ, Thủ Sáo, Khôi, Khố, Đai, Hài, Thượng Y

- Trang bị phe không dùng đến có thể đem bán hoặc dung luyện để nhận điểm dung luyện

- Trang bị phe có thể đúc lại để sửa điểm thuộc tính cộng thêm của trang bị. Đúc trang bị tốn điểm dung luyện.

HỆ THỐNG PHE - 10

 

HỆ THỐNG PHE - 11

LUYỆN HỒN

- Có thể Luyện Hồn Trang bị để cộng thêm thuộc tính cho trang bị

- Luyện hồn phe cần tốn Hồn Thạch - đổi trong Shop phe hoặc ghép trong lò 

- Luyện hồn phe có xác suất bị giảm cấp luyện hồn, có thể dùng Luyện Hồn Phù để không bị giảm cấp

HỆ THỐNG PHE - 12

 

HỆ THỐNG PHE - 13

SHOP PHE

- Dùng điểm vinh dự phe để đổi các vật phẩm trong Shop Phe

- Mỗi ngày có thể nhận tối đa 6000 điểm vinh dự bằng các cách sau:

  • Đánh bại người phe địch trong map phe nhận 20 điểm vinh dự, giới hạn hàng ngày 1200 điểm
  • Hoàn thành nhiệm vụ phe hàng ngày, mỗi nhiệm vụ được 300 điểm 
  • Đánh bại Boss phe, Quái Ngũ linh
  • Tham gia Phe Chiến, Công Thành Chiến
  • Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tiên nữ

 

HỆ THỐNG PHE - 14

 

__________________________________________________________________________________________

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TÁI HIỆN CỐT TRUYỆN TIÊN HIỆP NGÔN TÌNH TRÊN MOBILE

PHAT HANH DOC QUYEN BOI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây