Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học 2018 – 2019 – Đề 2Đề chất vấn học tập kì II môn Toán thù lớp 2 – Trường TH Lâm XuyênĐề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán


Bạn đang xem: Toán lớp 2 học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

ĐỀ ÔN TOÁN LỚPhường 2 CUỐI HK2 NĂM 2018-2019

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: (1điểm) Viết những số phù hợp vào khu vực trống.

a) 216; 217; 218; ……….; …………..;

b) 310; 320; 330; ……….; ……………;

2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau tự bé bỏng mang lại lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

*

Bài 4: (1 điểm) Viết số tương thích vào khu vực chấm:

1m = ………dm

519cm = …….m…….cm

2m 6 dm = ……..dm

4m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19 62 – 25 536 + 243 879 -356 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*
*

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai tLong được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏiteam Hai trồng được bao nhiêu cây ?Bài giải…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019

MÔN TOÁN– KHỐI 2

Bài 1 : Nối số mê thích hợp với ô trống: ( 1 điểm )

*

Bài 4:a, ( 2 điểm ) Viết Tính(2đ)

5 x 4 +15=………………………. 30 : 5 : 3 =………………………

7 tiếng + 8 giờ=………………….. 24km : 4=………………………

b, số phù hợp vào địa điểm trống :

a) 5 dm = ……. cm 40 centimet = ……. dm

b) 1m = ……… centimet 60 cm = ……..

Xem thêm: Dấu Hiệu Cảm Biến Oxy Bị Lỗi Và Cách Vệ Sinh Cảm Biến Oxy Trên Ô Tô

dm

Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A tất cả toàn bộ 28 học sinh, xếp thành 4 mặt hàng. Hỏi mỗi mặt hàng gồm bao nhiêu học tập sinh?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………