Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

viết knhị báo mang đến bài bác tân oán sau :

tính chu vi , diện tích S hình chữ nhạt biết chiều dài là 6,5 chiều rộng : nhập trường đoản cú bàn phím

đó là tin học lớp 8 nhé


*

Viết chương trình nhập từ bỏ keyboard chiều dài với chiều rộng lớn của 1 hình chữ nhật. Vẽ trên screen hình chữ nhật kia bởi những ngôi sao '*' Yêu cầu: tất cả sử dụng công tác conVí dụ: Nhập chiều lâu năm 7,chiều rộng lớn 4. In tác dụng bên trên màn hình


*


Lớp 5 Toán thù
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một cái khnạp năng lượng trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng lớn 1,5m. Ở giữa khnạp năng lượng bạn ta thêu họa tiết hoa văn họa tiết thiết kế hình thoi tất cả các mặt đường chéo bởi chiều lâu năm với chiều rộng lớn của hình chữ nhật. tính diện tích khăn uống trải bàn và diện tích hình thoi.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật

*


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

Diện tích khăn trải bàn là:

2 x 1,5 = 3(m2)

Diện tích hình thoi là:

*
= 1,5m(2)

Đáp số: 3m2với 1,5m2


Đúng 0

Bình luận (0)

một mẫu khen trải bàn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 2m cùng chiều rộng 1,5m .chính giữa khăn uống fan ta thêu họa tiết hình thoi gồm những mặt đường chéo cánh bởi chiều lâu năm cùng chiều rộng của hình chữ nhật . tính diện tích khăn trải bàn và mặc tích hình thoi


Lớp 5 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

diện tích khnạp năng lượng trải bàn là

2 x 1,5 = 3m2

diện tích hình thoi là

2 x 1,5 : 2 = 1,5 m2


Đúng 0

Bình luận (0)

khoảng không khăn uống trải bàn là :

2 x 1,5 = 3 (m2)

khoảng không hình thoi là:

2x 1,5 : 2 = 1,5 ( m2)

đáp số : ....


Đúng 0
Bình luận (0)

câu 1 em hãy thực hiện bí quyết hê-rông lập công tác tính với hiển thị ra screen máy vi tính diện tích hình tam giác với chiều nhiều năm 3 canh a,b,c được nhập tự keyboard (để ý cần sử dụng p=(a+b+c)/2)

câu 2 hãy lập công tác nhập từ bàn phím một dãy số nguim n phần tử (cùng với n
Lớp 11 Tin học tập Bài 1: Khái niệm về lập trình sẵn cùng ngôn từ lập trìn...
1
1
Gửi Hủy

Câu 1:

uses crt;

var a,b,c,p,s:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) & (a+c>b) and (b+c>a) then

begin

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

writeln('Dien tich tam giac la: ',s:4:2);

end

else writeln('Day khong la tía canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Xem thêm: Tự Làm Ốp Lưng Cho Điện Thoại Từ Keo Nến Cực Kỳ Đơn Giản, Cách Làm Ốp Lưng Điện Thoại Tại Nhà

Câu 2:

uses crt;

var a:array<1..100>of integer;

i,n,t,max,min:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A<',i,'>='); readln(a);

end;

t:=0;

for i:=1 khổng lồ n do

t:=t+a;

writeln('Tong cac phan tu vào day la: ',t);

max:=a<1>;

min:=a<1>;

for i:=1 khổng lồ n do

begin

if maxa then min:=a;

end;

writeln('Gia tri lon nhat la: ',max);

writeln('Gia tri nho nhat la: ',min);

readln;

kết thúc.


Đúng 1

Bình luận (1)
olm.vn hoặc hdtho
phamnhantutien.vn