Trong Excel gồm phần chú thích không ? Làm nạm như thế nào nhằm thêm chú giải vào trong Excel ? với làm cố gắng nào để bỏ các ghi chú này đi ? Vâng ! đây là gần như câu hỏi cơ mà mình tin là bất kỳ ai đã từng thao tác với Excel hoặc Word đều có chung thắc mắc những điều đó.

Crúc mê say vào bảng tính là 1 trong những bài toán làm cho cơ mà bản thân nghĩ rằng khá cần thiết, nó góp cho bạn hoặc người không giống khi thực hiện bảng tính hoàn toàn có thể hiểu được câu chữ hoặc ý nghĩa của các dữ liệu. Crúc mê say giúp diễn đạt, giải thích, cung cấp thêm công bố cho tất cả những người sử dụng nó. quý khách hàng hoàn toàn có thể nhập chú giải vào bất kỳ ô nào nhưng bạn có nhu cầu, nó sẽ không còn xuất hiện thêm trên file Excel cho tới khi bạn nhấp lựa chọn vào nó giúp thấy. Rất thuận lợi đúng không như thế nào